www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

คู่มือประชาชน

ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

323198
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
164
127
435
184842
3653
6738
323198

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 18.208.211.150
Server Time: 2019-03-19 17:36:54

ข่าวสารจากเทศบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชาสัมพันธ์ ITA

Hits:109 ข่าวสารจากเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ ITA

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง) และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนผู้ที่รับหรือเคยรับบริการจ... Read more

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Hits:167 ข่าวสารจากเทศบาล

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลกันตวตระมวลได้จัดกิจกรรม"วันสงกรานต์ผู้สูงอายุ 61" ณ วัดกันทราราม โดยมี ผู้บังคับหน่... Read more

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวล…

Hits:289 ข่าวสารจากเทศบาล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล  ๖  คน  มวลชนกันตวจฯ  คัพ ”  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  สนา... Read more

ตรวจประเมินระดับประเทศ

Hits:406 ข่าวสารจากเทศบาล

ตรวจประเมินระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ ชุมชน ตำบลกันตวจระมวล   ... Read more

ปลูกดาวเรือง

Hits:336 ข่าวสารจากเทศบาล

ปลูกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  พร้อมใจกัน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง   ... Read more

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

Hits:349 ข่าวสารจากเทศบาล

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวลร่วมใจเพาะดาวเรืองเพื่อปลููกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อถวาย... Read more

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

Hits:407 ข่าวสารจากเทศบาล

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/... Read more

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผ…

Hits:369 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา         ... Read more

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเย…

Hits:344 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำและผู้ปกครองบ้านตาแจ๊ต

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โดย นายสุข แนมดี และมูลนิธิสร้างสุข ได้มีกิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำแ... Read more

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติก…

Hits:431 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560 ... Read more

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวลชนกันตวจฯ คัพ ” ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ณ  สนามกีฬาฟุตซอล  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)

********************************************************************

 

๑.  ระเบียบการแข่งขัน

          ระเบียบนี้ใช้ในการแข่งขันฟุตซอล  ๖  คน  มวลชนกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ใช้กติกาฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  (FIFA)


๒.  ประเภทการแข่งขัน การรับสมัครและรับโปรแกรมการแข่งขัน 

          กีฬาฟุตซอล ประชาชนทั่วไป

          เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๙  มกราคม – ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

          ๒.๑  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  (ในวันเวลาราชการ)  ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินที่  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ในวันและเวลาราชการ หรือช่วงวันหยุดราชการ  สามารถสมัครได้ที่ นายอรรถพร  ประจุทรัพย์

โทรศัพท์มือถือ ๐๙๖-๙๔๓ – ๑๓๕๙  และสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  www.kantuad.com

          ๒.๒  ประชุมผู้จัดการทีมจับสลากแบ่งสาย วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุม 
เทศบาลตำบลกันตวจระมวล

          ๒.๓  รับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  หรือสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  www.kantuad.com
          ๒.๔  เริ่มทำการแข่งขันทุกวันเสาร์  -  อาทิตย์  ตั้งแต่วันที่
                 วันที่  ๑๐ – ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  รอบแบ่งกลุ่ม

                 วันที่  ๑๗     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   รอบ  ๘  ทีม  และรอบ ๔  ทีม

                 วันที่  ๑๘     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   ชิงที่  ๓  ที่ ๑  และคู่พิเศษ

          ๒.๕  ค่าสมัครและค่าประกันทีม

                 -  กีฬาฟุตซอล  ๖  คน  ประชาชนทั่วไป  ไม่มีค่าสมัคร  ค่าประกันทีม ๕๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน  ๕๐๐  บาท

         *  หมายเหตุ ต้องชำระเงินค่าประกันทีมภายในวันสมัคร เงินค่าประกันทีมจะคืนให้ต่อเมื่อมาทำการแข่งขันทุกนัด ตามโปรแกรมที่วางไว้และไม่ผิดระเบียบ

๓.  จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม

           ๓.๑  ให้ส่งรายชื่อนักกีฬาสมัครเข้าแข่งขันได้ทีมละไม่น้อยกว่า ๗  คน  และไม่เกิน  ๑๒ คน

           ๓.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน(ตามมติที่ประชุม)

                    ๑. เป็นเพศชาย

                    ๒. เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
                    ๓. เป็นนักเรียนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา
                    ๔. เป็นพนักงานของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล

          ๓.๓  ให้มีเจ้าหน้าที่ทีมได้  ๓  คน  ประกอบด้วย

                  -  ผู้จัดการทีม    ๑  คน

                  -  ผู้ฝึกสอน       ๑  คน

                  -  ผู้ควบคุมทีม   ๑  คน

 

๔.  เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

          ๔.๑  ใบสมัครขอเข้าร่วมการแข่งขันของทีม

           ๔.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

 

.  การดำเนินการจัดการแข่งขัน
          เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสมของจำนวนทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
          ๕.๑  กำหนดระยะเวลาการแข่งขันฯ พิธีเปิดสนามจะมีขึ้นในวันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 
เวลา  ๐๙.๐๐  น.  สนามฟุตซอลโรงเรียนกันทรารามให้นักกีฬาทุกทีมเข้าร่วมพิธีเปิดสนามโดยพร้อมเพียงกัน 
          ๕.๒  กติกาการแข่งขัน  ให้ใช้กติกาฟุตซอลของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)         
          ๕.๓  กรณีทีมแข่งขันไม่สามารถลงทำการแข่งขันตามเวลาได้  ให้แจ้งฝ่ายจัดการแข่งขันก่อนถึงเวลาตามกำหนดการแข่งขัน
          ๔.๔  กรณีทีมแข่งขันมาช้าเกินเวลาที่กำหนด  ๑๕  นาที  ให้คาดโทษปรับเงินประกันทีม  ๕๐  บาท(ตามมติที่ประชุม)
          ๕.๕  ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันหรือเจตนาไม่ทำการแข่งขันให้ทันตามกำหนดการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพิจารณาลงโทษ  หักเงินประกันทีม  ๒๐๐  บาท
          ๕.๖  นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกัน  ตามแบบและสีที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร  ในกรณีที่สีเสื้อเหมือนกันให้ทีมที่มีชื่อตามหลังในกำหนดการแข่งขันเปลี่ยนสีเสื้อสำรอง  (หรือใส่เสื้อเอี๊ยมที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้)
          ๕.๗  ก่อนทำการแข่งขันให้นักกีฬาทุกคนจะต้องรับการตรวจความถูกต้อง (ชื่อและตัวผู้เล่นว่าตรงกับใบสมัครหรือไม่) ผู้เล่นสามารถลงแข่งขันได้เพียงหนึ่งทีม  ไม่สามารถย้ายทีมได้ (บทลงโทษปรับแพ้ในแมตซ์การแข่งขันนั้น  คาดโทษใบแดงกับตัวนักเตะที่กระทำความผิด)
          ๕.๘  นักกีฬาที่มีชื่อพักการแข่งขันไม่อนุญาตให้อยู่ในที่นั่งผู้เล่นสำรอง
          ๕.๙  กำหนดเวลาการจัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น  ๒  ครึ่ง ๆ  ละ  ๑๕  นาที  พักระหว่างครึ่งไม่เกิน  ๑๐  นาที
         

 

 

          ๕.๑๐  ในรอบคัดเลือกจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดในสาย เอาคะแนนอันดับ ๑ และ ๒ ของแต่ละสาย เข้ารอบต่อไป  คะแนนการแข่งขัน  เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
                 -  ชนะ      ได้   ๓  คะแนน     
                -  เสมอ     ได้   ๑  คะแนน   
                -  แพ้        ได้   ๐  คะแนน

          *  กรณีที่ทีมมีคะแนนเท่ากัน  ซึ่งมีผลต่อการจัดอับดับในการเข้ารอบต่อไป  ให้ใช้การนับลูกได้เสีย(ถ้าลูกได้เสียเท่ากัน  ให้ดูผลการแข่งขันของคู่ที่มีคะแนนเท่ากัน  ทีมใดชนะถือว่าอันดับดีกว่า)  และถ้าผลการแข่งขันมีคะแนนเท่ากันอีก  ให้จับสลากทันที
          *  ในรอบแปดทีม  สี่ทีม  จนถึงรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันเป็นการแข่งแบบแพ้คัดออก หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลา ให้ทำการแข่งขันต่อเวลาครึ่งละ  ๕  นาที  และถ้าเสมอในช่วงในต่อเวลาทำการยิงจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะทันที

          ๕.๑๑  บทลงโทษทีม  กรณีทำผิดกฎการแข่งขันในกรณีดังนี้

                    ๑. ทีมที่ส่งผู้เล่นที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ไม่เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนไทรแก้ววิทยา  และไม่ได้เป็นบุคลากรในเทศบาลตำบลกันตวจระมวล  ลงแข่งขัน  บทลงโทษปรับแพ้ในแมตท์นั้นทันที  และลูกได้เสียของการยิงประตูติดลบ ๒ ลูก

                    ๒. การประท้วงทีมในเรื่องผู้เล่น  สามารถประท้วงในระหว่างการแข่งขันได้  ถ้าผลการประท้วงเป็นความจริง  บทลงโทษปรับแพ้ในแมตท์นั้นทันที  และลูกได้เสียของการยิงประตูติดลบ ๒ ลูก

          ๕.๑๒  สนามแข่งขัน
                    -  สนามฟุตซอล  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)  เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  
อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  (หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน)

.  การรักษามารยาท
          ๖.๑  นักกีฬาที่ถูกกรรมการผู้ตัดสินคาดโทษหรือลงโทษ
                  -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบเหลือง  ๒  ใบ ใน ๑ เกมส์ เป็น ๑ ใบแดง  ให้พักการแข่งขันครั้งต่อไป  ๑  เกมส์
                  -  ถูกคาดโทษโดยได้รับใบแดง  ให้พักการแข่งขันในครั้งต่อไป  ๑  ครั้ง
                  -  กรณีถูกคาดโทษใบเหลือง  ปรับ  ๕๐    บาท
                  -  กรณีถูกคาดโทษใบแดง     ปรับ  ๑๐๐  บาท
         

          ๖.๒  ทีมใดฝ่าฝืนส่งนักกีฬาที่ถูกลงโทษให้พักการแข่งขัน  หรือผิดระเบียบนี้ลงทำการแข่งขัน  ให้ปรับทีมนั้นเป็นแพ้ในการแข่งขันครั้งนั้น  โดยจะแย้งว่าคณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่แจ้งให้ทราบไม่ได้
          ๖.๓  กองเชียร์  นักกีฬาหรือผู้ควบคุมทีมคนใดก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ดื่มสุรา ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน  หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งภายในและภายนอกสนามแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ทีมนั้นๆ  ออกจากการแข่งขันทันที
 ๗.  รางวัลการแข่งขัน
          ๗.๑ ฟุตซอล ๖ คน ประชาชนทั่วไป

               -  รางวัลชนะเลิศ                          เงินรางวัล  ๕,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
               -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑          เงินรางวัล  ๓,๕๐๐   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
               -  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒          เงินรางวัล  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

หมายเหตุ  หากมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  คำตัดสินของผู้ตัดสินในสนามถือเป็นที่สิ้นสุด  จะประท้วงใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น โหลดใบสมัคร http://files/2560/111155556666.pdf

1000 ตัวซ้าย