www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

588715
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
146
90
317
450766
1083
9032
588715

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 44.192.10.166
Server Time: 2021-03-09 17:51:12

งานด้านบุคลากร

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน

                 สำนักปลัด

                 กองคลัง

                 กองช่าง

                 กองศึกษา

 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง

ประกาศ การจัดคงลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดฯ

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบรืหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 ตัวซ้าย