www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

554404
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
74
149
223
415692
3688
2461
554404

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 23.21.4.239
Server Time: 2020-09-21 07:40:09

งานด้านบุคลากร

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน

                 สำนักปลัด

                 กองคลัง

                 กองช่าง

                 กองศึกษา

 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล

ประกาศ การกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างและแผนอัตรากำลัง

ประกาศ การจัดคงลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดฯ

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบรืหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 ตัวซ้าย