www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลงทะเบียนเข้าระบบ

สถิติการเยี่ยมชม

1017800
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
143
436
1819
875404
3791
29483
1017800

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.236.47.240
Server Time: 2023-02-08 08:22:46

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลกันตวจระมวล เรื่อง ประกาศยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน ประจปี พ.ศ.2564

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม

1000 ตัวซ้าย