www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

จัดซื้อจัดจ้าง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

คู่มือประชาชน

ประชาสัมพันธ์

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 76 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

323225
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
191
127
462
184842
3680
6738
323225

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 18.208.211.150
Server Time: 2019-03-19 17:38:57

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประชาสัมพันธ์ ITA

Hits:109 ข่าวสารจากเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ ITA

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง) และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนผู้ที่รับหรือเคยรับบริการจ... Read more

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Hits:168 ข่าวสารจากเทศบาล

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลกันตวตระมวลได้จัดกิจกรรม"วันสงกรานต์ผู้สูงอายุ 61" ณ วัดกันทราราม โดยมี ผู้บังคับหน่... Read more

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวล…

Hits:289 ข่าวสารจากเทศบาล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวลชนกันตวจฯ คัพ ” ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  สนา... Read more

ตรวจประเมินระดับประเทศ

Hits:406 ข่าวสารจากเทศบาล

ตรวจประเมินระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ ชุมชน ตำบลกันตวจระมวล   ... Read more

ปลูกดาวเรือง

Hits:336 ข่าวสารจากเทศบาล

ปลูกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  พร้อมใจกัน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง   ... Read more

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

Hits:349 ข่าวสารจากเทศบาล

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวลร่วมใจเพาะดาวเรืองเพื่อปลููกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อถวาย... Read more

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

Hits:407 ข่าวสารจากเทศบาล

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/... Read more

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผ…

Hits:369 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา         ... Read more

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเย…

Hits:345 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำและผู้ปกครองบ้านตาแจ๊ต

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โดย นายสุข แนมดี และมูลนิธิสร้างสุข ได้มีกิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำแ... Read more

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติก…

Hits:431 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560 ... Read more

พันธกิจ

 

พันธกิจ

 1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพและผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพคนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบล
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในตำบล  และยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
1000 ตัวซ้าย