www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ITA

คู่มือประชาชน

กองคลัง

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

221184
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
190
199
190
82592
4603
5709
221184

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 54.146.214.8
Server Time: 2018-02-18 12:12:24

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวล…

Hits:44 ข่าวสารจากเทศบาล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวลชนกันตวจฯ คัพ ” ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  สนา... Read more

ตรวจประเมินระดับประเทศ

Hits:110 ข่าวสารจากเทศบาล

ตรวจประเมินระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ ชุมชน ตำบลกันตวจระมวล   ... Read more

ปลูกดาวเรือง

Hits:97 ข่าวสารจากเทศบาล

ปลูกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  พร้อมใจกัน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง   ... Read more

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

Hits:95 ข่าวสารจากเทศบาล

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวลร่วมใจเพาะดาวเรืองเพื่อปลููกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อถวาย... Read more

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

Hits:118 ข่าวสารจากเทศบาล

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/... Read more

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผ…

Hits:105 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา         ... Read more

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเย…

Hits:111 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำและผู้ปกครองบ้านตาแจ๊ต

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โดย นายสุข แนมดี และมูลนิธิสร้างสุข ได้มีกิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำแ... Read more

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติก…

Hits:142 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560 ... Read more

แจกผ้าห่มกันหนาว

Hits:200 ข่าวสารจากเทศบาล

แจกผ้าห่มกันหนาว

18 มกราคม 2560 ขอขอบคุณท่านพันเอกเจษฎา ศรีหมอก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน... Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

Hits:172 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

"เด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคง" วันนี้ 14 มกราคม 2560 พันเอกเจษฏา ศรีหมอก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ได้ให้เ... Read more

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล

Hits:205 ข่าวสารจากเทศบาล

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายเลิศบุตร  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานใ... Read more

พันธกิจ

 

พันธกิจ

 1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพและผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพคนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบล
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในตำบล  และยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติด