www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

355347
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
132
205
132
217069
3200
7143
355347

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 34.239.158.107
Server Time: 2019-08-18 18:20:00

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562

Hits:65 ข่าวสารจากเทศบาล

บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562

ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2562   ประจำปี 2562 Read more

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นค…

Hits:34 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิม

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิม Read more

งานสือสานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอา…

Hits:42 ข่าวสารจากเทศบาล

งานสือสานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ณ วัดกันทราราม ในวันที่ 13 เมษายน 2562

  สามารถติดตามเข้าถึงกิจกรรมและรูปภาพต่างได้ตาม facebook ตามลิ้ง  https://www.facebook.com/kantuadr... Read more

ประชาสัมพันธ์ ITA

Hits:612 ข่าวสารจากเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ ITA

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง) และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนผู้ที่รับหรือเคยรับบริการจ... Read more

ตรวจประเมินระดับประเทศ

Hits:503 ข่าวสารจากเทศบาล

ตรวจประเมินระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ ชุมชน ตำบลกันตวจระมวล   ... Read more

ปลูกดาวเรือง

Hits:410 ข่าวสารจากเทศบาล

ปลูกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  พร้อมใจกัน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง   ... Read more

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

Hits:428 ข่าวสารจากเทศบาล

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวลร่วมใจเพาะดาวเรืองเพื่อปลููกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อถวาย... Read more

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

Hits:502 ข่าวสารจากเทศบาล

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/... Read more

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผ…

Hits:488 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา         ... Read more

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเย…

Hits:418 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำและผู้ปกครองบ้านตาแจ๊ต

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โดย นายสุข แนมดี และมูลนิธิสร้างสุข ได้มีกิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำแ... Read more

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติก…

Hits:519 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560 ... Read more

พันธกิจ

 

พันธกิจ

 1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพและผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพคนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบล
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในตำบล  และยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
1000 ตัวซ้าย