www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ITA

ITA

คู่มือประชาชน

กองคลัง

ประชาสัมพันธ์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

233962
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
91
167
980
94868
3852
6905
233962

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 54.80.123.20
Server Time: 2018-04-21 14:42:45

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Hits:0 ข่าวสารจากเทศบาล

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลกันตวตระมวลได้จัดกิจกรรม"วันสงกรานต์ผู้สูงอายุ 61" ณ วัดกันทราราม โดยมี ผู้บังคับหน่... Read more

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวล…

Hits:97 ข่าวสารจากเทศบาล

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล ๖ คน มวลชนกันตวจฯ คัพ ” ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลกันตวจฯ  คัพ  ครั้งที่  ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ  สนา... Read more

ตรวจประเมินระดับประเทศ

Hits:164 ข่าวสารจากเทศบาล

ตรวจประเมินระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ ระดับประเทศ ณ ชุมชน ตำบลกันตวจระมวล   ... Read more

ปลูกดาวเรือง

Hits:148 ข่าวสารจากเทศบาล

ปลูกดาวเรือง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล  พร้อมใจกัน ร่วมปลูกต้นดาวเรือง   ... Read more

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

Hits:150 ข่าวสารจากเทศบาล

ร่วมใจเพาะดาวเรือง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 พนักงานเทศบาลตำบลกันตวจระมวลร่วมใจเพาะดาวเรืองเพื่อปลููกในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อถวาย... Read more

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

Hits:179 ข่าวสารจากเทศบาล

รับใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่1/... Read more

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผ…

Hits:154 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา

โครงการ คลองสวยน้ำใสประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา         ... Read more

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเย…

Hits:161 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำและผู้ปกครองบ้านตาแจ๊ต

เทศบาลตำบลกันตวจระมวล โดย นายสุข แนมดี และมูลนิธิสร้างสุข ได้มีกิจกรรมพูดคุยและรับฟังสถานการณ์เด็กและเยาวชนผ่านผู้นำแ... Read more

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติก…

Hits:199 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560

โครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุทำตะกร้าพลาสติกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกันตวจระมวล 7-9 มิถุนายน 2560 ... Read more

กันตวจเกมส์ครั้งที่21

Hits:277 ข่าวสารจากเทศบาล

กันตวจเกมส์ครั้งที่21

    ตารางการแข่งขัน   ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬา   กำหนดการ ... Read more

แจกผ้าห่มกันหนาว

Hits:251 ข่าวสารจากเทศบาล

แจกผ้าห่มกันหนาว

18 มกราคม 2560 ขอขอบคุณท่านพันเอกเจษฎา ศรีหมอก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กนักเรียน... Read more

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

Hits:216 ข่าวสารจากเทศบาล

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

"เด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคง" วันนี้ 14 มกราคม 2560 พันเอกเจษฏา ศรีหมอก ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ได้ให้เ... Read more

พันธกิจ

 

พันธกิจ

 1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของประชาชน
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมคิด ร่วมพัฒนา ชุมชนเข้มแข็ง ท้องถิ่นน่าอยู่ ป้องกันและลดปัญหายาเสพติด
 3. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน มั่นคงให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพและผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาศักยภาพคนทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในตำบล
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ มีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนภายในตำบล  และยกระดับการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
 7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนการทุกประเภท เพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติด