www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

819147
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
144
385
835
679431
5935
13491
819147

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 18.205.176.39
Server Time: 2022-05-17 09:05:23

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลกันตวจระมวล พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อการทุจริต 

ประกาศ เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561 - 2564)

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น  [ปี 2562] [ปี 2564]

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564  [ ประจำปี 2565]

นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน    [ ประจำปี 2565 ]

หนังสือราชการจังหวัดสุรินทร์

1000 ตัวซ้าย