www.kantuad.com :: เทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ::

คู่มือประชาชน

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

ลงทะเบียนเข้าระบบ

ออนไลน์ขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติการเยี่ยมชม

410972
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมยอดทั้งสิ้น
224
165
1472
270487
6179
13241
410972

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2556 3.214.184.250
Server Time: 2020-01-24 14:44:07

อัพเดทข่าวสาร

 

 

ข่าวสารจากเทศบาล

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม 2562

Hits:25 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการ คุณธรรม จริยธรรม 2562

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลกันตวจระมวล ได้นำหลักคุณธรรม จริยธ... Read more

เทศบาลเคลื่อนที่ 2562

Hits:29 ข่าวสารจากเทศบาล

เทศบาลเคลื่อนที่ 2562

  วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เทศบาลกันตวจระมวลได้จัดกิรกกรม"อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริกา... Read more

บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562

Hits:163 ข่าวสารจากเทศบาล

บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2562

ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น "บ้านสวย เมืองสุข" ประจำปี 2562   ประจำปี 2562 Read more

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นค…

Hits:86 ข่าวสารจากเทศบาล

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิม

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิม Read more

งานสือสานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอา…

Hits:88 ข่าวสารจากเทศบาล

งานสือสานประเพณีสงกรานต์ และ วันผู้สูงอายุ ณ วัดกันทราราม ในวันที่ 13 เมษายน 2562

  สามารถติดตามเข้าถึงกิจกรรมและรูปภาพต่างได้ตาม facebook ตามลิ้ง  https://www.facebook.com/kantuadr... Read more

ประชาสัมพันธ์ ITA

Hits:712 ข่าวสารจากเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ ITA

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง) และ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ประชาชนผู้ที่รับหรือเคยรับบริการจ... Read more

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาลฯ

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ขั้นตอนการชำระภาษี

·         ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

·         ต้องชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ถ้าหากชำระเกินกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ สูงสุดร้อยละ 10

·         ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องแจ้งรายการทรัพย์สิน คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ที่ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอาศัย หรือพ่อแม่หรือผู้อื่นอยู่อาศัย และที่ซึ่งได้ใช้ในกิจการต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่

อัตราภาษีบำรุงท้องที่

1.      ที่นา ปลูกพืชล้มลุก เจ้าของทำเองไร่ละ 1.50 บาท

2.     ที่นา ให้เช่า ไร่ละ 1.50 บาท

3.     ที่สวน ไม้ยื่นต้น เลี้ยงสัตว์ ไร่ละ 3 บาท

4.     ที่ว่างเปล่า (ไม่ได้รับลดหย่อน) ไร่ละ 6 บาท

5.     ที่ดินว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น 2 เท่าของอัตราปกติ

ขั้นตอนการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบพิมพ์
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคม ทุกๆ 4 ปี
หากไม่ยื่นภายในกำหนด เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ต้องชำระ
ยื่นชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากไม่ยื่นชำระภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ

หมายเหตุ ต้องชำระตั้งแต่เดือนมกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย

1.    ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 3 บาท

2.    ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 20 บาท

3.    (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ
(ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี 500 ตร.ซม. ต่อ 40 บาท
ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

กำหนดเวลายื่นแบบ
- เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
- เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
1. มีป้ายต้องเสียภาษีป้าย ภายหลังเดือนมีนาคม
2. มีป้ายใหม่ แทนป้ายเดิมที่เสียภาษีป้ายแล้ว
3. เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิมเป็นเหตุให้เสียภาษีป้ายหรือภาษีป้ายเพิ่มขึ้น
- ผู้รับโอนป้าย แจ้งการรับโอนป้ายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันรับโอนป้าย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การชำระภาษี
- ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
- ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้

หมายเหตุ ต้องชำระภาษป้ายตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

ใบอนุญาตต่างๆ

1.      ยืนคำขอรับใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดกิจการใหม่ต่อเจ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2.      การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต)

3.      การต่ออายุ ใบอนุญาตเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเพิ่ม เพิ่มขึ้นอีก 20 % ของค่าธรรมเนียม

4.      ใบอนุญาตก่อสร้าง – รื้อถอน – ดัดแปลง ต้องแจ้งขอรับใบอนุญาตภายใน 15 วัน

1.      ยืนคำขอรับใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเปิดกิจการใหม่ต่อเจ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น

2.      การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ออกใบอนุญาต)

3.      การต่ออายุ ใบอนุญาตเกินกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับเพิ่ม เพิ่มขึ้นอีก 20 % ของค่าธรรมเนียม

4.      ใบอนุญาตก่อสร้าง – รื้อถอน – ดัดแปลง ต้องแจ้งขอรับใบอนุญาตภายใน 15 วัน

1000 ตัวซ้าย